Śledź nas na:Jaki jest etos pracy w Polsce i czy istnieje?


CZY W POLSCE ISTNIEJE ETOS PRACY?
Etos pracy poznać po tym, że są chętni do jej wykonywania, a posiadanie pracy stanowi przedmiot chluby, nie jest ukrywane.
Zupełny brak etosu pracy skutkowałby wykonywaniem prac wyłącznie nielegitymizowanych, ukrywanych. Tak nie jest, więc nie można mówić o braku etosu dla pracy.
Czy jest wysoki, czy niski?
W życiu społecznym można zaobserwować zjawisko chluby z umiejętności niepracowania, przy jednoczesnym posiadaniu pieniędzy, jako czegoś przewyższającego pracę, będącego sposobem na wyższą jakość życia, niż za pomocą pracy, czy wręcz dowodzącego umiejętności dostosowania społecznego w odróżnieniu od osób podejmujących pracę (jakoby mniej dostosowanych, niższych intelektualnie). Sama doświadczyłam odparcia merytorycznych uwag na temat braków przeszkadzających w sprawnym funkcjonowaniu firmy pytaniem pracodawcy: "Jakie masz doświadczenie biznesowe?" Gdy z umiejętności niepracowania zrobić sztukę mającą dowodzić mądrości, a z takim właśnie trendem mamy do czynienia w Polsce (i nie tylko, no ale miało być o Polsce), to niewątpliwie etos pracy jest na najlepszej drodze do zaginięcia.
Z drugiej jednak strony świat nie składa się z wartości względnych, żeby można było nimi dowolnie żonglować, wymieniać je. Składa się z wartości prawdziwych oraz substytutów tych wartości, charakteryzujących się skończona (wyczerpywalną) zdolnością mamienia, podszywania pod wartość.
Praca jest jedną z wartości prawdziwych, tak jak miłość. Jest związana z miłością. Podobnie jak poświęcenie troska, nauka.
Społeczeństwo, któremu grozi utrata jakiejś wartości prawdziwej, wcześniej czy później reaguje wytworzeniem mechanizmu obronnego. Tak jak organizm w obliczu choroby, którą identyfikuje jako zagrożenie dopiero na pewnym etapie jej rozwinięcia. Czasem wcale nie rozpoznaje (AIDS), ale wówczas ginie.
Także społeczeństwo ginie bez utrzymania wartości, czyli wówczas, gdy daje się z nich opustoszyć niewspółpracującym pożeraczom, gdy się tych wartości wyzbywa nabierając mniemania o wyższości substytutów.
Plugawienie pracy, plugawienie wartości pracy i obracanie jej przeciwko ludziom, a to do karania ich, a to do dowodzenia nią rzekomej głupoty, czy niższości, jest warte gwałtownych sprzeciwów zupełnie jak w sytuacjach zagrożenia życia. I jak znam historię (może nie najlepiej, ale jednak), to zawsze takie sprzeciwy budziło.

PODSUMOWUJĄC
Etos pracy w Polsce istnieje.
Ma tendencję spadkową, ale nie ma powodu spadać bez końca, czy zaginąć, chyba że razem ze społeczeństwem tego kraju.Zobacz także