Śledź nas na:Kara śmierci - historia, argumenty za i przeciw, stosunek Polaków do kary śmierci.


Argumenty za i przeciw stosowaniu kary śmierci.

Za:

 • odstraszanie potencjalnych przestępców
 • uniemożliwienie ucieczki, ewentualnie popełniania dalszych przestępstw w więzieniu
 • państwo nie musi płacić za utrzymanie przestępcy skazanego na karę śmierci
 • w odczuciu wielu ludzi jest to sprawiedliwa forma zemsty/odpłaty za pozbawienie życia (zasada talionu)

Przeciw:

 • sądy nie są nieomylne - w wypadku pomyłki nie można wypuścić człowieka z powrotem na wolność
 • może się stać narzędziem popełniania morderstwa (poprzez wprowadzenie sądu w błąd, bądź poprzez celowe, niesprawiedliwe działanie sądu) - mord sądowy
 • wiele religii zakazuje odbierania życia, podobnie część teorii filozoficznych, moralnych i etycznych
 • kara śmierci jest uważana przez wielu za niehumanitarną
 • kara śmierci przekreśla możliwość poprawienia się sprawcy w przyszłości
 • dożywotnie pozbawienie wolności wystarcza do odizolowania sprawcy od społeczeństwa
 • nie istnieją dowody, że kara śmierci odstrasza, m.in. badania ONZ aktualizowane w roku 2001 wykazały, że NWK nie odstrasza potencjalnych przestępców.


Leszek Kołakowski o karze śmierci (na podstawie książki pt.:”Mini-wykłady o maxi-sprawach”)

Uzasadnienia aktów karania:

a. utylitarny
i. racja unieszkodliwienia przestępcy (zabicie jest środkiem najskuteczniejszym i niezawodnym) ® z drugiej strony fakt popełnienia przestępstwa nie oznacza, że osoba ta popełni je po raz kolejny!
ii. odstraszanie potencjalnych złoczyńców ® czy wolno zabijać ludzi dla przykładu?

b. moralny
i. kara powinna być przede wszystkim odpłatą za zło uczynione ; nie zaś tylko stosowana dla postrachu i udaremnienia
ii. KARA NIE MOŻE BYĆ ZEMSTĄ!
iii. argumentem przeciwko karze śmierci nie może być świętość życia ludzkiego jako zasada absolutna ® wynikałoby z tego, że uśmiercanie kogokolwiek w jakichkolwiek okolicznościach jest moralnie niedozwolone.

Stosunek Polaków do kary śmierci (badania).

Mniejszy niż wśród ogółu badanych odsetek zwolenników kary śmierci można spotkać wśród mieszkańców największych miast, badanych z wyższym wykształceniem, uczniów i studentów, osób należących do kadry kierowniczej i inteligencji, a także określających swoje poglądy jako prawicowe. W każdej z tych grup stanowią oni jednak bezwzględną większość.

Jedyną grupą, spośród wyróżnionych w naszych badaniach, w której odsetki opowiadających się za karą śmierci i przeciwnych jej stosowaniu się równoważą, są osoby biorące udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Badanym zadaliśmy także pytanie, komu - ich zdaniem - powinna grozić kara śmierci, jeśli zostałaby ona przywrócona: czy recydywistom, kilkakrotnym sprawcom najcięższych zbrodni czy też wszystkim sprawcom najcięższych zbrodni. Zdecydowanie przeważa pogląd, iż jeśliby kara śmierci miała zostać przywrócona, to powinna ona grozić wszystkim sprawcom najcięższych zbrodni.

Tematy do dyskusji.

- Czy nasza kultura przyzwyczaiła się do obecności kata? Czy wstrząsa nami jeszcze świadomość istnienia zawodowych zabójców uśmiercających za publiczne pieniądze i ze społecznym przyzwoleniem?
- Czy gdyby w Polsce wprowadzono do Kodeksu Karnego karę śmierci czulibyśmy się bezpieczniej?
- Czy kara śmierci jest karą naturalną i wynika z prawa naturalnego? Czy jest oddaniem mordercy tego, co mu się należy?Zobacz także