Śledź nas na:Bioetyka

Norma moralna nie może wynikać z kultury gdyż jest ona normą moralną obiektywną. Kultura nie może wyznaczać normy moralnej.

W stosunku do nowej normy moralnej tworzy się etyka.

Etyka - jest wiernością człowieka samemu sobie, przedstawia drogę wyjścia, aby człowiek mógł odnaleźć siebie.

Nauka powołana jest do tego, aby być sprzymierzoną z mądrością. Nauka, która służy mądrości to etyka. Tylko ona jest w stanie odpowiedzieć na nowe zapytania.

Bioetyka - systematyczne studium o zachowaniu ludzkim w przestrzeni nauk o życiu i trosce o zdrowie, które to zachowanie jest rozpatrywane w świetle wartości i zasad moralnych.

Nauka ta popierana jest nie tylko przez bioetyków, ale także filozofów, teologów psychologów, którzy uważają, że wszystkie nowe problemy ( eutanazja, aborcja itp.) powinny być przedyskutowane.

Etyka wchodzi w sposób prawny na pole medycyny już nie rozumiana jako moralność dla lekarzy, ale zachowań, gestów człowieka wobec człowieka. Pomaga podjąć decyzje w trudnych momentach, odpowiedzieć na trudne pytania, (co jest dobrem? Jakie etyczne zasady są w parze z codziennym życiem?)

Działanie etyczne jest dobre, gdy etyka i działanie są ze sobą złączone! Chory dla lekarza nie może być przypadkiem klinicznym, przypadkiem do badań. Dla niektórych etyka istnieje, ale nie jest do zrealizowania. Powinna stać się ona rzeczywistością, bo jest ona potrzebna.

Bioetyka pojęcie złożone, które jednoczy w sobie dwa pojęcia bios - życie, etos - moralność. Są to pojęcia uniwersalne i istnieją od dawna.

Bioetyka - pojęcie to pojawiło się w latach 70-tych, jego twórcą był W.R.Hotte. Pojęcie to zaczęło funkcjonować w nauce i życiu naukowym.. W 1971 r. został erygowany w Waszyngtonie Uniwersytet dla studium bioetyki. Rozwój tej nauki jest bardzo szybki. Problemy zawarte, w bioetyce jeżeli nawet nie są nowe to są problemami aktualnymi.

Papież Pius XII miał duży wpływ nauki K-ła na bioetykę. Mimo że papież nie używa słowa bioetyka to jego myśli zajmują dużo miejsca w tej nauce. Wpływ na to miał: rozwój medycyny.

Powstanie i zdobycie uznania przez bioetykę

  1. Prawa człowieka - początek rozwoju treści bioetyki ma miejsce tuż po zakończeniu II wojny światowej na procesie Norymberskim. Chodziło przede wszystkim o zbrodnie na życiu ludzkim, zbrodnie popełnione w porozumieniu z lekarzami. Chodziło o stworzenie uniwersalnych praw człowieka, aby były one zachowywane nie tylko w czasie pokoju, ale i wojny. Opracowano wtedy Deklaracje Praw Człowieka ( ONZ).

  2. Rozwój biomedyczny - np. podczas wojny odkryto antybiotyki i udoskonalono chirurgię, w 1952 r. uczony Pincus przedstawia światu pierwsze chemiczne środki antykoncepcyjne. W 1954 r. pojawia się reanimacja. W 1959 r. rodzi się pierwsze dziecko poprzez sztuczne zapłodnienie. W 1978 r. rodzi się dziewczynka z zapłodnienia in vitro.

  3. Nowe potrzeby i nowe możliwości - nowa rzeczywistość, w której stanął człowiek, musi stawiać czoło etyce. Grecia nowe możliwości stawia w czterech faktach:

  • lepsza świadomość na polu filozoficznym prawie wszystkich nauk, czuje się tu w sposób szczególny świadomość na polu wiedzy biomedycznej.

  • rozwój naukowy i technologiczny na polu biologiczno-medycznym jak również na innych polach nauk doświadczalnych.

  • odczuwana niedostateczność prawna na polu medycznym. Prawo stało się zmienne i relatywne w stosunku do wartości, które było absolutne.

  • rosnąca organizacja poszukiwań i problematyki związana z opieką społeczną w medycynie, która jest bardziej zcentralizowana wokół władzy politycznej.

 

Krytyka wokół nauk doświadczalnych

Nie może być proponowana tylko jedna forma poszukiwań rzeczywistości. Racją jest, że rzeczywistość przekracza rzeczywistość doświadczalną.

Inna reakcja przeszła od strony fenomenologii.

Jaspers twierdzi, że poznanie naukowe nie jest poznaniem istoty. Nie można ustalić konkretnej wartości dla życia człowieka.

Istotne jest zwrócenie uwagi na poszukiwanie przyczyn chorób. Poszukiwania te potrzebują istnienia mechanizmu biologii, chemii, ale wgłębianie się w te mechanizmy prowadzi do ryzyka manipulacji życiem.

Socjalizacja samej medycyny, prowadzenie polityki przez władze państwowe, prowadzi do tego, aby ponieść jak najmniejsze koszty a najwięcej korzyści. Na tle tych wszystkich faktów rozwija się bioetyka.

 

Próba definicji bioetyki

Znajdujemy się naprzeciw nowej nauki stąd istnieją tylko jej pewne opisy.

Poter - wysiłek nauk biologicznych na polepszenie życia.

Warge - kładzie wyraźny akcent na etykę.

Hoffer - bioetyka interesuje się problemem etycznym narodzenia się życia i śmierci na tle etyki.

Grecia - bioetyka to ta część filozofii moralnej, która rozważa dozwoloność lub, niedozwoloność interwencji na życiu człowieka a szczególnie tych interwencji, które są związane z rozwojem nauk biologicznych i medycznych.

 

Encyklopedia bioetyki mówi:

Systematyczne studium zachowania ludzkiego na polu nauki o życiu i trosce o zdrowie, o ile to zachowanie jest egzaminowane w świetle wartości i zasad moralnych.

 Zobacz także