Śledź nas na:



Wartości społeczeństw demokratycznych a etyka zawodowa

PRAWO NATURALNE A PRAWA CZŁOWIEKA

WARTOŚCI UNIWERSALNE A PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA

 

-życie -prawo do życia

-zdrowie -prawo do wolności i bezpieczeństwa

-wolność -prawo zabraniające niewolnictwa

-bezpieczeństwo -prawo zabraniające tortur i poniżania

-sprawiedliwość -prawo do równości wobec instytucji sprawiedliwości

-miłość -do prywatności

-godność -do wolności myśli słowa sumienia religii

-równość -polityczne prawa

 

ETYKA SPECJALNA - refleksja etyczna obejmująca wyodrębnione, ze względu na ich specyfikę sfery zjawisk moralnych

-etyka sportu

-etyka życia seksualnego

-etyka stosunków międzynarodowych

-etyka zawodowa

-etyka życia rodzinnego

 

Etyka zawodowa -zespół zasad i norm moralnych przyjętych i usankcjonowanych w danym zawodzie charakteryzującym się szczególną odpowiedzialnością wynikającą z bezpośredniego kontaktu z wartościami uznawanymi za naczelne wymagające jednocześnie specyficznej oceny działań przedstawicieli takich zawodów odmiennej od stosowanej wobec osób ich nie wykonujących.

 



Zobacz także