Śledź nas na:Źródła nieetycznego postępowania urzędników

Wewnętrzne -indywidualne predyspozycje osób wynikające z psychiki, wychowania i doświadczeń życiowych

 

ORGANIZACYJNE

-zakres ryzyk

-formalna odpowiedzialnoś

-kultura organizacyjna

-słaba kontrola publiczn

-mała jawność działania

-brak stabilności organizacyjnych

 

PUBLICZNE

-niska kultura polityczna

-niestabilność prawa

-silna ingerencja państwa w mechanizmy rynkowe

-brak wykształconych mechanizmów demokratycznych

-społeczny system wartości i norm moralnych

 

PODSTAWOWE PŁSZCZYZNY DYLEMATÓW URZĘDNICZYCH

-polityczna -określenie granic pomiędzy urzędnikami a politykami, parlamentarzystami i radnymi

-organizacyjna -określenie stosunku podległości i kompetencji pomiędzy urzędnikami wyższymi i niższymi rangą

-funkcjonalna -określenie celów i funkcji pomiędzy organami administracji publicznej a konsumentami efektów jej działań czyli społeczeństwem

 

HIERARCHIA PODSTAWOWYCH RÓL URZĘDNIKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

-przedstawiciel społeczeństwa

-przedstawiciel państwa

-pracownik urzędu

-profesjonalista

-osoba prywatna

 Zobacz także