Śledź nas na:Kara śmierci

Argumenty zwolenników i przeciwników.


Argumenty zwolenników:

 • odstrasza

 • działa przykładowo

 • jest konieczna dla obory społeczeństwa

 • zabezpiecza przed samosądem ludu

 • domaga się jej opinia społeczna

 • stanowi najwyższe uznanie godności ludzkiej

 • jest efektywna

 • daje całkowitą pewność usunięcia przestępcy ze społeczeństwa

 • stanowi produkt sztucznej selekcji

 • eliminuje zdemoralizowanych członków społeczeństwa

 • jest sprawiedliwą odpłatą w stosunku do przestępstwa, które popełnił sprawca

 • wykonanie jej nie pociąga dużych kosztów w porównaniu z wykonaniem kary dożywocia


Argumenty przeciwników:

 • jest to kara nieużyteczna, niekonieczna, niesprawiedliwa, nieproporcjonalna, nienaprawialna, niesłuszna, nieuzasadniona, sprzeczna z celami kary, nie odstrasza, stanowi pogwałcenie życia ludzkiego, godności człowieka, jest niehumanitarna, pozbawia skazanego prawa do godnej śmierci, wytwarza dyskryminacje

 • jest sprzeczna z dzisiejszym poziomem kultury

 • stanowi czynnik kryminogenny

 • pobudza do okrucieństwa

 • może być efektem błędu sądowego, tym samym jest nieodwracalna

 • istnieje niebezpieczeństwo skazania sprawców o zaburzeniach psychicznych

 • może być wykorzystana do walki politycznejZobacz także