Śledź nas na:Eutanazja, za czy przeciw?

Termin "eutanazja" ("dobra śmierć", tzn. "bez bólu"), oznacza pozbawienie życia w przypadku nieuleczalnej choroby, na prośbę chorego, jego rodziny lub po podjęciu decyzji przez lekarza. Terminem tym określa się również "prawo do godnej śmierci", w znaczeniu, że inni mogą decydować o zadaniu powyższej.

Podstawowe pojęcia

* Eutanazja- zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny).

* Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu życia człowieka.( Encyklopedii PWN)

* Afekt – najwyższy stopień nasilenia emocjonalnej reakcji fizjologicznej, która ogranicza zdolność kierowania swym postępowaniem przez sprawcę, powodując, że emocje zyskują przewagę nad kontrolującą działalnością intelektu, silne wzburzenie nie ma charakteru chorobowego (Encyklopedii PWN).

Typy eutanazji:

* EUTANAZJA CZYNNA ( śmierć jest spowodowana określonym działaniem )

* BIERNA – ( śmierć spowodowana na skutek zaniechania terapii podtrzymującej życie)

* DOBROWOLNA ( świadoma prośba o spowodowanie śmierci, do eutanazji dobrowolnej można zaliczyć również samobójstwa )

* NIEDOBROWOLNA, ( gdy chory nie jest w stanie wyrazić takiej prośby, np. jest w śpiączce )

W swojej pracy chciała bym postawić pytanie które już wielo krotnie słyszeliśmy, ale być może warto jeszcze raz zastanowić się nad tym zagadnieniem. Jest to bardzo trudny i niezwykle ważki temat, ale myślę że milczenie w stosunku do trudnych tematów to najgorsza rzecz jaką można zrobić.

Debata publiczna w mediach, trwa od dłuższego czasu. Patrząc na to wszystko z boku trzeba powiedzieć że wiele osób ma wyrobione zdanie w tym temacie. W rozmowach dotyczących „prawa do dobrej śmierci” brali udział już chyba wszyscy zainteresowani od lekarzy po prawników, duchownych i również tych którzy chcą skrócić swoje męki. Bez względu czy jest się przeciwnikiem czy zwolennikiem, obie strony przyznają część racji swoim adwersarzom.

Patrząc na zdania powyżej, można sobie powoli zacząć uzmysławiać jak trudnym zagadnieniem jest prawo do eutanazji i ze względów prawnych jak i moralnych.

W tym momencie chciała bym postawić kilka tez jak i pytań które pomogą nam zrozumieć, a być może nawet złapać inne spojrzenie na cała sprawę. A więc zaczynajmy…


Zobacz także