Śledź nas na:Organizacyjne aspekty etyki urzędniczej

Organizacja to złożona instytucja przystosowująca się do zmieniającego się otoczenia, której istotą są więzi miedzy jej uczestnikami dające poczucie bezpieczeństwa czemu także podporządkowana jest efektywność.

 

Istotą organizacji są cele i wartości organizacyjne powiązane z motywacją ludzkich działań, słabościami i zaletami konkretnych ludzi

Podział zadań oparty hierarchiczny podział władzy

Na specjalizacji i kompetencji

Formalny system regulacji

Prawnej określającej obowiązki

Uprawnienia zadania i sposoby ich realizacji

 

Uwarunkowania etyczne procesu administrowania

-prawo

-etyka organizacyjna

-etyka profesjonalna

-etyka społeczna

-moralność osobista

 Zobacz także