Śledź nas na:Pojęcie i podział etyki

Etyka – należy do nauk humanistycznych, filozoficznych; to filozofia moralności, nauka o moralności.

 

 

Etyka dzieli się na:

 • ogólną

 • szczegółową


Synejdezjologia – dział zajmujący się sumieniem.


Sumienie – pewna wewnętrzna sprawność, która pod kątem dobra i zła ocenia dany czyn, a wcześniej decyzje na podstawie tej decyzji. Ma pewną moc wiążącą.


Deontologia – zajmuje się prawem moralnym, normą moralną.


Norma moralna – mówi o tym, kiedy czyn jest moralnie dobry, a kiedy moralnie zły.


Eudaimonizm – najwyższe szczęście. Dzieli się na:

 • Hedonizm – upatrywanie szczęścia w różnych uciechach, przyjemnościach cielesnych.

 • Transcendentalny – szczęście duchowe.

 • Indywidualizm (subiektywny) – szczęście indywidualne.

 • Indywidualizm (kolektywny) – szczęście dla pewnej grupy osób.


Deontonomizm – czyn jest dobry, kiedy jest zgodny z pewnym prawem.

 • wolontarystyczny – robimy tak, jak powiedział Bóg; nie pytamy dlaczego mamy tak robić.


Personalizm – czyn jest moralnie dobry, kiedy ma na względzie dobro adresata czynu i podmiotu.


Aretologia – nauka o cnotach.


Cnoty kardynalne:

 • umiarkowanie

 • roztropność

 • męstwo

 • sprawiedliwość


Eudajmonologia – nauka o szczęściu.


Aksjologia – zajmuje się wartościami.


Prawda – jest to zgodność rzeczywistości z myślą.

Sceptycyzm – prawda jest niepoznawalna.

Agnostycyzm – zawieszenia swojego sądu.

Probabinizm – prawdopodobnie można poznać prawdę.


Metaetyka – w niej znajdują się założenia antropologiczne. Próbuje odpowiedzieć na pytanie kim jest istota ludzka.


Homo sometius – to człowiek cielesny.

Homo vivens – ten, który żyje, posiada duszę.

Homo sapiens – człowiek myślący, posiada intelekt, rozum.

Homo labor – człowiek pracujący.

Homo viator – człowiek dążący do celu, pielgrzymuje; celu nie osiąga.

Homo faber – ten, który coś wytwarza.

Homo ludens – ciągle się bawi, jest rozrywkowy; jego celem życia jest ciągła zabawa.Zobacz także