Śledź nas na:Etyczne działania i postawy ludzi prawych i dobrych na podstawie książki Tadeusza Kotarbińskiego Żyć zacnie

…Co właściwie podoba nam się etycznie w postawie i działaniach ludzi odważnych , dobrych, prawych i sublimowanych? Czy nie za to szanujemy takich, że można liczyć na nich jako opiekunów? Że taki stanie twardo na placu w obliczu niebezpieczeństwa, broniąc tych, którzy są zdani na jego obronę, że takiemu nie zbraknie chęci, by pomóc innemu wydobyć się z klęski, że taki skoro zapowiedział ,że zrobi, co potrzeba, to dotrzyma zapowiedzi i zrobi, że taki nie ulegnie pokusom syreniego śpiewu i nie porzuci placówki ani domu dla doraźnych powabów, dla satysfakcji elementarnych, dla narkotyku…

Wyraźny upadek etyki i moralności w życiu naszego społeczeństwa skłonił Tadeusza Kotarbińskiego do napisania książki” Żyć zacnie”. Przesłania czynią ją jak najbardziej pilną i konieczną i mobilizują wszystkie zdrowe siły do walki o odrodzenie etyczne zarówno jednostek jaki i najszczerszych mas. To właśnie wysoka kultura moralna społeczeństwa jest nieodzownym warunkiem prawidłowego rozwoju Narodu i Kraju oraz ładu wewnętrznego i szczęścia obywateli. ” Trzeba umieć narzucić sobie trasę postępowania i wytrwać, trzeba umieć panować nad sobą i nieraz dać z siebie maksimum możliwego wysilenia”

To właśnie jednostka poprzez swoją działalność i ingerowanie w swoje zachowanie pokazuje nam jak należy się wysilać i pokonywać samego siebie by „zacnie żyć”, by żyć zgodnie z etyką.

Właśnie dzięki etyce utylitarystycznej, która wyznawana jest bardzo pospolicie, uważa za obowiązek każdego człowieka do dążenia w kierunku jak największego szczęścia jak największej liczby jednostek. Jej myślą przewodnią będzie to, aby usunąć jak najwięcej cudzego nieszczęścia i przy tym nie zadawać nieszczęścia innemu. Chęć niesienia pomocy drugiej osoby i możliwość wybrania pomocy dla innej. Wybrania pomocy dla innej czyli, możliwość nie czynienia względem jej drugiego nieszczęścia.

Etyką powszechnie nazywamy „mądrość życiowa”, która pokazuje nam jak żyć, jak się zachować, co wybierać w życiu, dla jakiej sprawy i wartości się poświęcić? Racjonalnie odpowiada nam na jedno podstawowe pytanie: „Jak żyć”. Czego nie robić by nie oddalać się od etyki, jak się zachować?

Wszystkie te pytania skłaniają do tego by etykę wywyższyć ponad wszystkie wartości.

Etyka sama w sobie zawiera czyny człowieka. Czyny są nieodłączną częścią ludzkiego życia, które towarzyszą nam już od najmłodszych lat. Dzięki naszym czynom dowiadujemy się jak wygląda nasze życie. Czy możemy uznać człowieka za etycznego czy też nie. Czyny i zamiary dodatnie będziemy nazywali czcigodnymi a moralnie ujemne i złe haniebnymi. Narzuca nam się jedno podstawowe pytanie: Jak je odróżnić od siebie?

Tadeusz Kotarbiński w swych rozważaniach nad etyką niezależną wykorzystuje do tego doświadczenie. Zastosowuje analogiczną metodę dobrego przyglądania.

Przykładem będzie tu rodzina, która przygarnęła do siebie do domu małą sierotę. Pomaga jej, opiekuje się nią i poświęca dla niej swój czas. Będzie wtedy można nazwać takie postępowanie ludzkie, zasługującym na szacunek. Nie tylko ze względu na swoje szczęście, i cieszenie się z każdej chwili spędzonej z tym dzieckiem, ale przede wszystkim szczęście małej duszyczki.

Przeciwieństwem tego postępowania etycznego będzie sytuacja, gdzie tyran domowy znęca się nad swoją rodziną, pije i maltretuje żonę i swoich dzieci.


Zobacz także